iMunis eDeska

Benátky

Úřední deska – Detail

Závěrečný účet za rok 2017

Značka: 12/2018 Zveřejněno od: 7.5.2018 9:44:08 Zveřejnit do: 22.5.2019 9:42:07 Typ: Oznámení Původce: Obec Benátky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Benátky

Vyvěšeno od: 7.5.2018
Má být vyvěšeno do: 22.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.5.2018 9:44:08
Do: 22.5.2019 9:42:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.